Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απειλούνται με πρόστιμα αν δεν αλλάξουν το δίπλωμα οδήγησής τους μέσα σε 4 μέρες!

Απειλούνται με πρόστιμα αν δεν αλλάξουν το δίπλωμα οδήγησής τους μέσα σε 4 μέρες!

Πρόστιμα θα κληθούν να πληρώσουν όσοι οδηγοί συγκεκριμένης κατηγορίας δεν αλλάξουν το δίπλωμα οδήγησής τους μέσα σε τέσσερις ημέρες!

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης μοτοποδηλάτου που χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας καλούνται να αλλάξουν το δίπλωμά τους μέχρι τις 18-1-2015 αλλιώς θα επωμιστούν πρόστιμα.

Οι προαναφερθέντες πρέπει να καταθέσουν τις παραπάνω άδειες οδήγησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για να τα αντικαταστήσουν με νέο έντυπο, με την υποβολή μόνο του παραβόλου της εκτύπωσής του.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους είτε στην κατά τόπους Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειάς τους, είτε στα κατά τόπους ΚΕΠ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους είναι τα εξής:

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση

Φωτοτυπία άδειας μοτοποδηλάτου

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου